จัดทำหนังสือยักษ์ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
หนังสือเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิ เอ.ดี.(หลังจากภัยพิบัติ)
...เปี่ยมด้วยความหวัง!

เรื่องราวของหนังสือที่ได้รับการบันทึกจาก กินเนสบุก ว่าเป็นหนังสือที่ขนาดใหญ่และได้ทำเป็นข้อมูลออนไลน์ได้รับการออกแบมาเพื่อพัฒนา ผลิต และตีแผ่ข้อมูลและความรู้แห่ง "โลกความเป็นจริง" ต่อชาวโลก ที่จะเริ่มต้นต่อโครงการแห่งความหวังต่อเหตุการณ์สึนามิ และพวกเราจะร่วมมือกันจัดการต่อภัยพิบัติทั่วโลกที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อเยาวชน
องค์การร่่วมมือ
ได้มีการส่งหนังสือเล่มนี้ไปทางกินเนสบุ๊คเพื่อขอการรับรองให้เป็นหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปกรรม เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในหนังสือเล่มแรก
ออกแบบ, ครีเอทีฟ, กราฟฟิก, ภาพประกอบ, ส่วนของการผลิตในไทย
มหาวิทยาลัยซูงซิล(เกาหลี)
เว็บไซต์, เทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์และส่วนข้อมูลท้องถิ่นเกาหลีที่เป็นภาษาอังกฤษ
ซิบา(ไทย)
ส่งเสิรมกิจกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการส่งเสริม, อำนวยความสะดวกในส่วนของพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศไทย
ยูบีเอเชีย(ไทย)/ แม็กซิเน็ต(เกาหลี)
ด้านการจัดการ - ความร่วมมือ, สนับสนุนด้านครีเอทีฟ และการตลาดประเทศไทย/ เกาหลีและทั่วโลก
  
หนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก ห้องอ่านหนังสือ