Click here to
Learn more about the
L.E.A.P. Smart Network


Click here to
Download UltraBrowser
เกี่ยวกับเรา
THE GOODNETWORK SYSTEM
เราถือคติว่า..เราจะไม่ละทิ้งให้เด็กต้องขาดการเอาใจใส่ - ขาดการปกป้อง ขาดการเชื่อมโยงกัน
GoodNetwork = ความรู้

แนวคิดของ GoodNetwork นั้นสร้างขึ้นบนพื้นฐานของโมเดลการสร้างด้วยอิฐและปูน ซึ่งเหมือนกับการผสมผสานศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่เคลื่อนเข้าสู่วัฒนธรรม/ภาษาที่หลากหลายทั้งแบบ Offline/Online (L.E.A.P PODS) ซึ่งจะจัดวางให้อยู่ในชุมชนต่าง ๆ ในรูปของอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ การเรียน e-Learning โดยอาศัยเครือข่ายของเราแบบดาวเทียม เสมือนกับ “ธนาคารความรู้” สำหรับการสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาในหลักสูตรที่ไม่เหมือนใคร โดยรวบรวมพันธมิตรกับผู้นำอุตสาหกรรมในแขนงของ e-Learning, ระบบ IT ผ่านดาวเทียมและเนื้อหาดิจิตอล GoodNetwork ได้ใช้ประโยชน์จาก VPN (ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล) ของเราเป็นกลไกเป็นพื้นฐานในการนำส่งข้อมล, ความรู้ และผลิตภัณฑ์และบริการด้านความบันเทิงที่แฝงความรู้

เมื่อผสานข้อดีข้างต้นเข้ากับศาสตร์แห่งการเรียนรู้ที่ก้าวหน้า, ซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เฉพาะ Ultra Browserและวิธีการอันทันสมัยทำให้ GoodNetwork กำลังก้าวสู่ตำแหน่งผู้นำในตลาด e-Learning ที่ไม่หยุดนิ่งและด้วยการกำหนดการเรียนรู้ (การวางพื้นฐานในการนำส่งในแง่ของภูมิศาสตร์หรือวัฒนธรรม) GoodNetwork เปิดตลาดสู่นานาชาติ, โดยยังคงยึดหลักการของบริษัท “ทำความรู้ทั้งหมดให้มีความสัมพันธ์กันและสามารถเข้าถึงได้”

GoodNetwork เป็นเหมือนหน้าต่างสู่ความเฉลียวฉลาด เราจำเป็นต้องเติบโตทั้งในด้านบุคลากรของเราและชีวิตการทำงาน เพื่อเชื่อมโยงสู่เป้าหมายของ e-Learning ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทต้องนำส่งรายละเอียดสำคัญที่จำเป็นในการเพิ่มความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งให้ทำงานชิ้นหนึ่งแบบ “ให้ทันภายในเวลาที่กำหนด”, ความบันเทิงและความสนุกสนานที่แฝงไว้ด้วยความรู้, หลักสูตรสำหรับการศึกษาที่ได้รับอนุญาตแล้ว, การฝึกอบรมที่เกิดจากความร่วมมือ, ความต่อเนื่องของการศึกษาเพื่อรักษาความเชี่ยวชาญไว้ หรือรายละเอียดด้านการปฏิบัติที่จำเป็นสำหรับนำทางไปยังตลาดต่างประเทศ GoodNetwork คือ ร้านอินเตอร์เน็ตแห่งความรู้ที่มีทุกอย่างอยู่ในที่แห่งเดียว

บริษัทก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความรู้สึกเหนื่อยล้า แต่จนถึงปัจจุบันยังเรายังคงยึดมั่นกับ “การเป็นสะพานเชื่อมดิจิตอลที่มีแยกเราออกจากกัน” อินเตอร์เน็ต, โทรศัพท์มือถือ และล่าสุด i-Pod ได้เปลี่ยนแปลงยุคแห่งข้อมูล (Information) ไปเป็นยุคแห่ง Insta-formation เมื่อโลกยิ่งเจริญก้าวหน้ายิ่งทำให้มีความต้องการการรับส่งข้อมูล และเนื้อหาในรูปดิจิตอลที่ไม่สิ้นสุด และได้กลายมาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเครื่องมือที่ทำให้ใช้งานได้ทุกหนทุกแห่ง เพื่อความรวดเร็ว, สนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์ คำตอบของเราคือชุมชนที่มีหนทางแห่งความง่าย, เพียงพอ และสนุกสนานเพื่อเข้าถึงและเผยแพร่เนื้อหาในรูปดิจิตอล หากความรู้คือพลัง GoodNetwork คือผู้นำพลังนั้นมาใช้ และการไปให้ถึงสิ่งที่เรายึดมั่น มันจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในยุค Insta-formation สำหรับการคัดเลือก, กลั่นกรอง และจัดการ เนื้อหาดิจิตอลที่ “ดี” ทั่วทั้งโลก

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา กรุณาชมที่ http://www.thegoodnetworkhq.com

  ข่าว
  ติดต่อเรา