ศูนย์ L.E.A.P SMART
ศูนย์ L.E.A.P SMART คือสถานที่ Online/Offline ที่ให้เผยแพร่เนื้อหา e-Learning และความบันเทิงรวมทั้งแหล่งข้อมูลอื่นๆผ่านทางศูนย์อินเตอร์เน็ต L.E.A.P ซึ่งเชื่อมชุมชนออนไลน์เข้ากับสถานที่จริง (Offline) ทำให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผู้เล่นเกมส์และการสื่อสาร

ศูนย์ L.E.A.P SMART จะได้รับการเชื่อมสู่เครือข่าย, พัฒนา และสร้างขึ้นทั่วโลก โดยเริ่มต้นที่ประเทศทางในรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ เราได้เชิญอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ที่ผ่านมาตรฐาน และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกทั่วโลกของเรา


วัตถุประสงค์ของศูนย์ L.E.A.P SMART คือ
เพื่อปรับปรุงศักยภาพของคนในส่วนของข้อมูล, การสื่อสาร และเทคโนโลยี
มันช่วยสนับสนุน และพัฒนาโปรแกรมการเรียนสำหรับเด็กๆ และเยาวชนเพื่อรวมเอาความหลากหลาย
ของวิธีการต่างๆของความบันเทิง, ความสนุกสนาน และการลงมือปฏิบัติ รวมถึงสถานที่พบปะที่แต่ละ
บุคคล สามารถสร้างความสำเร็จของตนเอง และมุ่งสู่การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อเผยแพร่การศึกษาที่ใช้ประโยชน์จากระบบความบันเทิง ที่แฝงความรู้ L.E.A.P SMART เป็นเหมือน
สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสำหรับสังคม และเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นให้กับรูปแบบการศึกษา
สำหรับเด็กและเยาวชน
ศูนย์ต่างๆจะกลายเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเด็ก และเยาวชนเพื่อให้พวกเขาได้เลือกชีวิตที่เหมาะสมมากกว่าสิ่งที่จะทำร้ายพวกเขา
L.E.A.P. Smart Network