Click here to
The Story of Qurious oh..
"ชมการอ่านและการเรียนรู้ที่มีชื่อเสียง” เป็นผู้จัดทำ “หนังสือเล่มใหญ่ของชีวิต"

ซึ่งเป็นสถานที่พิเศษซึ่งการอ่านจะเป็นหลักสำคัญของการเรียนรู้

หน้าที่ของเรานั้นง่ายๆ ..... สอนเด็กๆ ให้อ่าน-นำ และสำเร็จ ตั้งทั้งหมดเริ่มต้นโดยการเรียนรู้, สรุปรวม, ความเข้าใจ และการเรียนรู้ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าการอ่านออกเสียงให้เด็กๆ ฟังนั้นเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดต่อการเรียนรู้ที่เป็นการเตรียมพร้อมให้แก่เด็กๆ ที่ดีที่สุดเพื่อความสำเร็จในอนาคต แต่ประโยชน์และผลที่ได้จะมีมากกว่าการเรียนมากๆ ..... ประโยชน์และผลที่ได้คือการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นไปชั่วชีวิต (การเรียนรู้ “โลกแห่งความจริง” ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์กับสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ที่ทำให้ชีวิตพวกเขาดีขึ้นและสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ พวกเขา)!

เด็กๆ นั้นอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติที่จะถามคำถาม และเมื่อพิธีการคนดังของเราไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ พวกเขาจะร่วมเข้าไปใน L.E.A.P. POD. เพื่อท่องไปในโลกความรู้ข่าวสารในยุคสังคมไซเบอร์ เพื่อหาคำตอบที่เป็นที่ต้องการของเหล่าเด็กๆ

เด็กๆ จะถูกส่งเสริมให้ถามคำถามและแข่งขันความรู้และประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน โดยรวมเอาเด็กๆ จากทุกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์รวมไปถึงเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และสภาพร่างกาย

ประโยชน์และผลที่ได้จากการอ่านหนังสือให้เด็กนั้นมีมากมายและได้กล่าวไว้ในที่นี้ส่วนหนึ่งได้แก่
การอ่านออกเสียงช่วยเป็นตัวเชื่อมระหว่างพ่อแม่กับเด็ก ๆ และหรือ ผู้อ่านและเด็ก
การอ่านช่วยให้เด็กได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของคำต่าง ๆ ที่พิมพ์ในหนังสือ
การอ่านช่วยให้เกิดความถูกต้องในเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทให้ผู้ฟังได้เห็นวัฒนธรรมที่หลากหลายและบุคคลจากทั่วโลก, ให้ความสว่าง, ให้การศึกษาและความบันเทิงแก่ผู้ฟังซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเกิดสันติภาพและความเข้าใจทั่วโลก !
การอ่านเป็นการสร้างคำศัพท์ของเด็กให้กว้างไกลมากขึ้นกว่าเพียงคำศัพท์ที่พวกเขาอ่านได้เองเพียงอย่างเดียว และสร้างพื้นฐานสำหรับนักอ่านหน้าใหม่ในการจดจำคำศัพท์ใหม่ๆ ที่พวกเขาได้เข้าใจเพราะเขารู้ความหมายของมัน
การอ่านช่วยเด็กวัยรุ่นให้เรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างการเขียนและคำที่พิมพ์อยู่ในหนังสือ
การอ่านทำให้เด็กหลงใหลที่จะเพิ่มปรารถนาที่มีต่อ L.E.A.P. ให้กลายเป็นการเรียนรู้และความบันเทิงที่แผงการเรียนรู้ในโลกที่น่าตื่นเต้นจริงๆ
การอ่านช่วยพัฒนาทักษะการฟัง, การเรียน และการใช้ชีวิต
การอ่านหนังสือออกเสียงจะให้การเปลี่ยนแปลงที่สามารถพัฒนาต่อไปได้, ได้ผลตอบแทน และการเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้เพื่อเป็นสื่อหลักสำหรับความบันเทิง
การอ่านช่วยให้เด็กพัฒนาความชอบและนับถือวรรณกรรมที่ยอดเยี่ยม

ถึงเวลาแล้วที่จะเข้าสู่โลกของการเรียนรู้ของเรา .... โลกที่ซึ่งความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด....
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เครือข่ายความบันเทิงที่แฝงความรู้จากสื่อหลากหลายรูปแบบ "GOODNETWORK" !